english    
Երեւան:
Մոսկվա:
Լոնդոն:
Նյու Յորք:Արամ Հովհաննիսյան
Գլխավոր տնօրեն
ՀՀ ԿԲ փոխարժեք

ԾառայություններԱուդիտ և հարակից ծառայություններ


ՖՀՄՍ1 , ՀՀՀՀՍ2 , ԱՄՆ ՀԸՀՀՍ3 համաձայն պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների դիտարկում

Միջանկյալ ֆինանսական տեղեկատվության դիտարկում

Համաձայնեցված ընթացակարգերի իրականացման աշխատանքներ

Ֆինանսական հաշվետվությունների կոմպիլյացիա

Այլ հարակից ծառայություններ


Խորհրդատվություն


Հաշվապահական


Հաճախորդի համար հաշվապահական հաշվառման ամենօրյա վարում համաձայն ՖՀՄՍ, ՀՀՀՀՍ, ԱՄՆ ՀԸՀՀՍ

ՖՀՄՍ, ՀՀՀՀՍ, ԱՄՆ ՀԸՀՀՍ պահանջների համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում

Հաշվապահական խորհրդատվություն

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում

Հաշվապահական հաշվառման համակարգի և համապատասխան հաշվային պլանի ներդրման աշխատանքներ

Կորպորատիվ հաշվետվությունների բարելավում

Վերահսկողական համակարգի առանձին մասերի և ամբողջ վերահսկողական համակարգի ստուգում

Պաշարների և հիմնական միջոցների գույքագրումներ

Անկախ փորձագետների կարծիքի տրամադրում

Հաշվապահական գնահատման ծառայություններ


Բիզնես


Հնարավոր ներդրողների պատվերով կազմակերպության ուսումնասիրություն

Մոդելավորում և բիզնես պլանավորում

Ռազմավարության և գործառնությունների խորհրդատվություն

Կորպորատիվ ֆինանսներ և զարգացում

Ներքին աուդիտի ծառայություններ

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների խորհրդատվություն

Մարքեթինգային ծառայություններ

Կառավարման, ռիսկերի կառավարման և իրավական համապատասխանության ծառայություններ

Օժանդակություն կապիտալի շուկայում գործարքներ կատարելիս


Հարկային խորհրդատվություն


Հարկային հաշվառման ամենօրյա վարում

Հարկային հաշվառման և հարկային ռիսկերի խորհրդատվություն

Հարկային հաշվառման քաղաքականության մշակում

Հարկային պարտավորությունների հնարավոր նվազեցում

<<Շահութահարկի մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխանության խորհրդատվություն

Ոչ ռեզիդենտների Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխանության խորհրդատվություն

<<Եկամտահարկի մասին>> և <<Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին>> ՀՀ օրենքների վերաբերյալ խորհրդատվություն

Անուղղակի հարկերի վերաբերյալ խորհրդատվություն

Մաքսային օրենսդրության և միջազգային առևտրի վերաբերյալ խորհրդատվություն

Հարկային օրենսդրության այլ հարցերի վերաբերյալ


Իրավաբանական խորհրդատվություն


Իրավաբանական անձանց գրանցման օժանդակություն

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի վերաբերյալ խորհրդատվություն

ՀՀ գործարար օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն
1. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ/IFRS)
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ (ՀՀՀՀՍ/APSAS)
3. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Համընդհանուր ընդունված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներ (ԱՄՆ ՀԸՀՀՍ/US GAAP)


Բեռնեք ծառայությունների ցանկը
Գլխավոր| Ընկերկություն| Ծառայություններ| Հաճախորդներ| Հրապարակումներ| Աշխատատեղեր Հղումներ Հետադարձ կապ

Copyright © 2009-2018 AMH Audit cjsc. All rights reserved.